Rok akademicki 2023/2024

Zapraszamy do pogłębiania swojej wiedzy biblijnej poprzez wykłady w Akademii Biblijnej Diecezji Rzeszowskiej, dawnym Studium Biblijnym Diecezji Rzeszowskiej. „Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa” napisał św. Hieronim. Nieznajomość Chrystusa jest w swej najgłębszej istocie nieznajomością nas samych. Poznawanie zatem Chrystusa, poprzez poznawanie Biblii, służy ostatecznie poznaniu nas samych, w tym odkryciu Bożego planu dla naszego życia.

W każdej chwili roku akademickiego możesz dołączyć do grupy naszych studentów Słowa!
Zapisy poprzez formularz online tutaj: ZAPISZ SIĘ!

Inauguracja nowego roku nauki w Akademii Biblijnej, połączona z rozpoczęciem roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, odbyła się 27 września 2023 r. W programie: msza św. pod przewodnictwem ordynariusza, bpa Jana Wątroby (godz. 17:00) oraz wykład inauguracyjny (godz. 18:00), który wygłosił ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL, na temat „Synodalność w Kościele. Znak czasu czy zmiana struktury?” Wykładu można wysłuchać na kanale YouTube: TUTAJ.

Program tegorocznych wykładów:

Cykl 1
Wprowadzenie do Starego Testamentu

30.09.2023 – Pięcioksiąg I (ks. Tomasz Bąk)
28.10.2023 – Pięcioksiąg II (ks. Tomasz Bąk)
16.12.2023 – Księgi historyczne I (ks. Krzysztof Kinowski)
13.01.2024 – Księgi historyczne II (ks. Krzysztof Kinowski)
24.02.2024 – Księgi mądrościowe I (Jakub Bluj OP)
9.03.2024 – Księgi mądrościowe II (Jakub Bluj OP)
6.04.2024 – Psalmy (ks. Wojciech Węgrzyniak)
18.05.2024 – Księgi prorockie I (ks. Piotr Jaworski)
8.06.2024 – Księgi prorockie II (ks. Piotr Jaworski)

Cykl 3
Wykłady monograficzne

14.10.2023 – List do Efezjan (Michał Wilk)
4.11.2023 – Opowieść o Wyjściu z Egiptu – teologia i egzegeza Księgi Wyjścia 1 – 15 (Marcin Majewski)
2.12.2023 – Jak powstał Pięcioksiąg? (1,5h) (Marcin Majewski)
Babiloński epos Enuma Elisz w kontekście biblijnej Pieśni o Stworzeniu (Rdz 1) (1,5h) (Marcin Majewski)
27.01.2024 – Biblia Pierwotnego Kościoła: Wprowadzenie do Biblii Aleksandryjskiej, czyli Septuaginty (Michał Wilk)
10.02.2024 – Najtrudniejsze teksty Biblii: Ofiara z Izaaka (Rdz 22) (Przemysław Kubisiak)
16.03.2024 – Biblia Pierwotnego Kościoła: Teksty mesjańskie w przekładzie Septuaginty (Michał Wilk)
20.04.2024 – Archeologia biblijna (Przemysław Kubisiak)
25.05.2024 – Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan (Michał Wilk)
22.06.2024 – List do Filipian (Michał Wilk)