Program

Podstawowy plan wykładowy obejmuje dwa cykle „podstawowe” rozłożone na dwa lata oraz roczny „zaawansowany” cykl monograficzny. Cykl pierwszy (tzw. rok pierwszy) to wykłady wprowadzające w ogólne wiadomości o Piśmie Świętym (np. natchnienie, kanon, tekst, geografia, archeologia i historia biblijna) oraz w przesłanie ksiąg Starego Testamentu. Cykl drugi (rok drugi) prezentuje w syntetyczny sposób zasadnicze przesłanie poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu. Cykl zaawansowany (rok trzeci) składa się wyłącznie z wykładów monograficznych, które koncentrują się na konkretnych księgach, ich częściach czy perykopach, a także wybranych tematach i problemach biblijnych. Tematy wykładów cyklu trzeciego zmieniają się każdego roku, z tej racji zachęcamy do corocznego uczestnictwa w tych zajęciach.

Na jeden cykl roczny składa się 9 spotkań. Odbywają się one od października do czerwca, w sobotę, między godziną 9:00 a 13:00. Plan zajęć każdorazowego spotkania sobotniego to cztery wykłady trwające po 45 minut lub dwa wykłady trwające 1,5 godziny. Między wykładami przewidziane są przerwy, w tym jedna czasowo dłuższa przeznaczona na kawę, ciastko i chwilę rozmowy.

W tym roku akademickim zachęcamy do jednoczesnego uczestnictwa zarówno w zajęciach cyklu drugiego (NT), jak i cyklu trzeciego (wykłady monograficzne).

Rok akademicki 2022-2023

Cykl 1
Wstęp ogólny do Biblii i wprowadzenie do Starego Testamentu

Zajęcia odbywały się w roku akademickim 2021-2022 i będą miały miejsce w następnym roku (2023-2024)

Cykl 2
Wprowadzenie w Nowy Testament

1.10.2022 – Wstęp ogólny do Ewangelii (Michał Wilk)
5.11.2022 – Ewangelia Mateusza (ks. Adam Kubiś)
3.12.2022 – Ewangelia Marka (ks. Adam Kubiś)
7.01.2023 – Dzieło Łukaszowe (ks. Piotr Łabuda)
4.02.2023 – Apokalipsa Janowa (ks. Marek Dzik), Ewangelia i Listy Janowe (ks. Adam Kubiś)
4.03.2023 – Listy Pawłowe I (ks. Tomasz Bąk)
1.04.2023 – Listy Pawłowe II (ks. Tomasz Bąk)
6.05.2023 – Listy Pawłowe III (ks. Tomasz Bąk)
3.06.2023 – Listy Katolickie (ks. Marek Dzik)

Cykl 3
Wykłady monograficzne

22.10.2022 – Ujęcie historii w Starym Testamencie (od Księgi Jozuego do Nehemiasza) I (ks. Piotr Mierzwa), Owoc Ducha Świętego w Nowym Testamencie I (ks. Marek Dzik)
19.11.2022 – Ujęcie historii w ST (Joz-Ne) II (ks. Piotr Mierzwa), Owoc Ducha Świętego w Nowym Testamencie II (ks. Marek Dzik)
17.12.2022 – Ujęcie historii w ST (Joz-Ne) III (ks. Piotr Mierzwa), Zło osobowe wg Biblii I (Bartłomiej Sokal)
21.01.2023 – Ujęcie historii w ST (Joz-Ne) IV (ks. Piotr Mierzwa), Archeologia biblijna (ks. Tomasz Bąk)
18.02.2023 – Angelologia biblijna: Kim są i skąd się wzięły anioły? (ks. Adam Kubiś), Lectio divina I (ks. Witold Burda)
11.03.2023 – Zło osobowe wg Biblii II (Bartłomiej Sokal), List do Rzymian I (ks. Tomasz Bąk)
22.04.2023 – List do Rzymian II (ks. Tomasz Bąk), Lectio divina II (ks. Witold Burda)
13.05.2023 – Kościół a Synagoga: List do Hebrajczyków (Michał Wilk)
17.06.2023 – Paweł Apostoł a ówczesny świat grecki: List do Galatów (Michał Wilk)