Nauczyciele

Ks. Tomasz Bąk. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie w 2004 r. przyjął święcenia kapłańskie. Przez rok pracował jako wikariusz w parafii p. w. św. Stanisława w Jaśle. Studiował nastąpenie na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, które uwieńczył uzyskaniem licencjatu nauk biblijnych (2009) oraz licencjatem z nauk orientalnych w zakresie języka koptyjskiego (2011). Trzy lata później obronił doktorat z nauk orientalnych, uzyskany na Wydziale Orientalnym Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. Od 2014 r. pracuje w Sekcji Nauk Biblijnych KUL na stanowisku adiunkta w Katedrze Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej. Jest również wykładowcą Pism Apostolskich i Pięcioksięgu w WSD w Rzeszowie. Od kilku lat pełni funkcję sekretarza redakcji kwartalnika The Biblical Annals. Jego pozabiblijny obszar zainteresowań to głównie pismo hieroglificzne, a także filologia i literatura języka koptyjskiego.

Ks. Witold Burda. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, przyjął w 2000 r. święcenia kapłańskie. Studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (2002-2007), gdzie uzyskał licencjat z nauk biblijnych i Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii biblijnej. Przez wiele lat był wicedyrektorem CARITAS Archidiecezji Przemyskiej. Obecnie pełni posługę egzorcysty oraz kieruje Wydziałem ds. Kanonizacyjnych w kurii przemyskiej, będąc postulatorem w procesie beatyfikacyjnym rodziny Ulmów z Markowej. Jest cenionym rekolekcjonistą i kaznodzieją oraz wykładowcą egzegezy Pisma Świętego w WSD w Przemyślu.

Ks. Marek Dzik. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, przyjęciu święceń kapłańskich (1993 r.) i krótkim okresie pracy duszpasterskiej, odbył specjalistyczne studia biblijne w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, gdzie uzyskał licencjat oraz doktorat. Przez wiele lat pełnił posługę prefekta oraz wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Był założycielem i pierwszym dyrektorem Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowiskiej (2008-2019). Od 2019 r. pełni posługę proboszcza w parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Od momentu uzyskania doktoratu (2002 r.) do dziś jest wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie.

Ks. Adam Kubiś. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, w 2001 r. przyjął święcenia kapłańskie. Studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat (2006) i we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, gdzie uzyskał doktorat (2011). Od 2012 r. pracuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Sekcji Nauk Biblijnych Wydziału Teologii, gdzie w 2019 r. uzyskał habilitację, a w 2021 r. otrzymał profesurę uczelnianą. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na Ewangelii i Listach św. Jana. Opublikował m.in.: The Book of Zechariah in the Gospel of John (Études Bibliques 64; Pendé: Gabalda 2012) oraz Patmos. Geografia, historia, apokryfy (Biblioteka Szkoły DABAR 2; Rzeszów: Bonus Liber 2021). Jest redaktorem naczelnym półrocznika biblijno-teologicznego Verbum Vitae.

Ks. Piotr Łabuda. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, przyjęciu święceń kapłańskich w 1998 r., odbył specjalistyczne studia biblijne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2000-2005) uwieńczone doktoratem. Od roku 2005 do dziś prowadzi wykłady z egzegezy Pisma Świętego w WSD w Tarnowie. W latach 2005-2009 pełnił obowiązki dyrektora Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Biblos”. W 2012 r. uzyskał habilitację na postawie pracy: Eliasz w chrystologii Łukasza (Tarnów: Biblos 2012), a następnie profesurę uczelnianą na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jest cenionym przewodnikiem po Ziemi Świętej, moderatorem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w diecezji tarnowskiej, moderatorem Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego w Tarnowie oraz inicjatorem i redaktorem naczelnym serii pomocy do pracy w grupach biblijnych Krąg biblijny. Wykaz publikacji oraz poszerzony biogram można przeczytać TUTAJ.

Ks. Piotr Mierzwa. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu i przyjęciu święceń kapłańskich w 1982 r., pracował jako duszpasterz w parafiach archidiecezji przemyskiej. Odbył studia biblijne w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, gdzie uzyskał licencjat, a następnie obronił doktorat. Założyciel i wieloletni dyrektor drukarni i wydawnictwa „Bonus Liber” w Rzeszowie. Do 2022 r. pełnił funkcję kapelana portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. Wielki miłośnik Ziemi Świętej, oddany posłudze oprowadzania grup pielgrzymkowych. Wieloletni wykładowca Biblii na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz egzegezy Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie.

Ks. Wojciech Radomski. Po studiach filozoficznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie i teologicznych w Papieskim Ateneum Regina Apostolorum w Rzymie przyjął święcenia kapłańskie w 2007 r. Studiował na Papieskim Uniwerytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii biblijnej na podstawie pracy poświęconej motywowi podstępu w narracji o Dawidzie (Inganni e raggiri nelle narrazione della storia di Davide) napisanej pod kierownictwem pani profesor Bruny Costacurty (2013). Pełnił funkcję prefekta w WSD w Rzeszowie (2014-2015), wikariusza w parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie (2015-2017), duszpasterza parafii hebrajskojęzycznych w Beer-Szewie i Hajfie w Izraelu (2017-2020), wikariusza w parafii pw. Judy Tadeusza w Rzeszowie (2020-2022). Przez kilka lat wykładał egzegezę Pisma Świętego w WSD w Rzeszowie (2014-2017; 2020-2022). W latach 2020-2022 kierował Studium Biblijnym Diecezji Rzeszowskiej.

Bartłomiej Sokal urodził się w Tarnogrodzie (1985 r.), dorastał i podstawową edukację odbierał w Biłgoraju. Tam także złożył egzamin maturalny (2003 r.). Odbył studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 2008 r. obronił pracę magisterską pt. Powołanie Natanaela (J 1,45-51). Analiza egzegetyczno-teologiczna, a w 2013 r. uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Uczniowie Zmartwychwstałego (J 20,1-29). Studium egzegetyczno-teologiczne. Obie prace powstały pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stefana Szymika MSF. Polem zainteresowań naukowych dra Sokala jest Ewangelia św. Jana oraz języki semickie. Jest współtłumaczem podręcznika Thomasa O. Lambdina, Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 11; Lublin: Wydawnictwo KUL 2012). Przez wiele lat prowadził ogólnopolską stronę internetową Dzieła Biblijnego, na której można znaleźć większą część jego dorobku popularnonaukowego obejmującego niemal 300 artykułów dotyczących tematów biblijno-teologicznych. Od 2015 r. pracuje zawodowo jako kontroler ruchu lotniczego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na lotniskach Rzeszów oraz Lublin. W życiu prywatnym żonaty, ojciec trójki dzieci: Oliwki, Karola i Kuby.

Michał Wilk to znany biblista krakowski, ale także ceniony redaktor, tłumacz i programista. Języki nowożytne studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, języki starożytne i biblistykę – na Pontificia Università Gregoriana i Sapienza Università di Roma, informatykę – na Politechnice Warszawskiej. Wykładowca greki i hebrajskiego oraz przedmiotów z pogranicza biblistyki i filologii klasycznej w seminarium Zakonu Pijarów w Krakowie, seminarium Redemptorystów w Tuchowie i na Studium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Dwukrotny stypendysta fundacji naukowej Renovabis (Niemcy). Od 2009 r. uczestniczy w projekcie digitalizacji starożytnych manuskryptów greckich Ancient Manuscripts (Boston). Należy do stowarzyszeń: Società Internazionale della Retorica Biblica e Semitica (Rzym) oraz International Organization for Septuagint and Cognate Studies. Redaktor naczelny miesięcznika „Żywe Słowo”.