O Akademii

Cel i adresaci. Akademia Biblijna Diecezji Rzeszowskiej jest kontynuacją Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej, które rozpoczęło swoją działalność w październiku 2008 roku. Celem akademii jest pogłębianie znajomości Pisma Świętego, tak by stało się ono przewodnikiem na drodze życia każdego studenta. Wykłady adresowane są zarówno do osób świeckich, jak i konsekrowanych.

Program. Podstawowy plan wykładowy obejmuje okres dwóch lat. Cykl pierwszy (rok I) poświęcony jest zagadnieniom wstępnym oraz wprowadzeniu w przesłanie ksiąg Starego Testamentu (9 spotkań w roku). Cykl drugi (rok II) koncentruje się na wprowadzeniu w księgi Nowego Testamentu (9 spotkań w roku). Kolejność cykli nie jest istotna. Z tej racji można rozpocząć uczęszczanie na wykłady także od cyklu drugiego. Słuchacze dwóch pierwszych cykli oraz ich absolwenci zachęcani są do jednoczesnego udziału w organizowanym rokrocznie cyklu monograficznym, tzw. rok III (również 9 spotkań w roku). Tematy cyklu monograficznego zmieniają się każdego roku, stąd Akademia Biblijna może służyć do wieloletniej, a nawet permanentnej formacji biblijnej. Szczegółowe omówienie programu na dany rok akademicki znajduje się TUTAJ.

Miejsce. Wykłady mają miejsce w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów. Zobacz na mapie TUTAJ.

Czas. Spotykamy się w dwie soboty miesiąca, od października do czerwca. Dokładne kalendarium naszych wykładów zobacz TUTAJ.

Nauczyciele. Pracami akademii kieruje ks. Adam Kubiś. Kadrę nauczycielską akademii tworzą rzetelnie przygotowani i uznani w Kościele bibliści. Więcej na temat naszych nauczycieli TUTAJ.

Zapisy. W wykładach akademii mogą brać udział słuchacze po uprzednim zgłoszeniu poprzez formularz online znajdujący się tutaj: ZAPISZ SIĘ! Do grupy słuchaczy Akademii można dołączyć w każdym momencie trwającego roku akademickiego.

Koszty. Odpłatność za jedno spotkanie sobotnie wynosi 20 zł. Wpłata dokonywana jest na miejscu w przerwach danego spotkania sobotniego.

Dyplomy. Uczestnicy każdego cyklu otrzymują dyplomy ukończenia danego roku/cyklu wykładów Akademii. Warunkiem jego otrzymania jest uczestnictwo w przynajmniej siedmiu spotkaniach danego cyklu rocznego na który składa się dziewięć sobotnich sesji wykładowych.