Rok akademicki 2022/2023

Zapraszamy do pogłębiania swojej wiedzy biblijnej poprzez wykłady w Akademii Biblijnej Diecezji Rzeszowskiej, dawnym Studium Biblijnym Diecezji Rzeszowskiej. „Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa” napisał św. Hieronim. Nieznajomość Chrystusa jest w swej najgłębszej istocie nieznajomością nas samych. Poznawanie zatem Chrystusa, poprzez poznawanie Biblii, służy ostatecznie poznaniu nas samych, w tym odkryciu Bożego planu dla naszego życia.

Pierwsze wykłady rozpoczną się 1 października 2022 r. (sobota), godz. 9:00.

Zapisy poprzez formularz online.

Inauguracja nowego roku nauki w Akademii Biblijnej, połączona z rozpoczęciem roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, odbędzie się 27 września 2022 r. (wtorek). W programie: msza św. pod przewodnictwem ordynariusza, bpa Jana Wątroby (godz. 10:00) oraz wykład ks. dra hab. Miłosza Hołdy na temat niepoznawalności i ukrycia Boga: „Revelator absconditorum – teolog w epoce Bożej ukrytości” (godz. 11:00).

Program na rok akademicki 2022-2023

Cykl 1
Wstęp ogólny do Biblii i wprowadzenie do Starego Testamentu

Zajęcia odbywały się w roku akademickim 2021-2022 i będą miały miejsce w następnym roku (2023-2024)

Cykl 2
Wprowadzenie w Nowy Testament

1.10.2022 – Wstęp ogólny do Ewangelii (Michał Wilk)
5.11.2022 – Ewangelia Mateusza (ks. Adam Kubiś)
3.12.2022 – Ewangelia Marka (ks. Adam Kubiś)
7.01.2023 – Dzieło Łukaszowe (ks. Piotr Łabuda)
4.02.2023 – Apokalipsa Janowa (ks. Marek Dzik), Ewangelia i Listy Janowe (ks. Adam Kubiś)
4.03.2023 – Listy Pawłowe (ks. Tomasz Bąk)
1.04.2023 – Listy Pawłowe II (ks. Tomasz Bąk)
6.05.2023 – Listy Pawłowe III (ks. Tomasz Bąk)
3.06.2023 – Listy Katolickie (ks. Marek Dzik)

Cykl 3
Wykłady monograficzne

22.10.2022 – Ujęcie historii w Starym Testamencie (od Księgi Jozuego do Nehemiasza) (ks. Piotr Mierzwa), Owoc Ducha Świętego w Nowym Testamencie I (ks. Marek Dzik)
19.11.2022 – Ujęcie historii w ST (Joz-Ne) II (ks. Piotr Mierzwa), Owoc Ducha Świętego w Nowym Testamencie II (ks. Marek Dzik)
17.12.2022 – Ujęcie historii w ST (Joz-NeIII (ks. Piotr Mierzwa), Zło osobowe wg Biblii I (Bartłomiej Sokal)
21.01.2023 – Ujęcie historii w ST (Joz-Ne) IV (ks. Piotr Mierzwa), Archeologia biblijna (ks. Tomasz Bąk)
18.02.2023 – Angelologia biblijna: Kim są i skąd się wzięły anioły? (ks. Adam Kubiś), Lectio divina I (ks. Witold Burda)
11.03.2023 – Zło osobowe wg Biblii II (Bartłomiej Sokal)List do Rzymian I (ks. Tomasz Bąk)
22.04.2023 – List do Rzymian II (ks. Tomasz Bąk), Lectio divina II (ks. Witold Burda)
13.05.2023 – Kościół a Synagoga: List do Hebrajczyków (Michał Wilk)
17.06.2023 – Paweł Apostoł a ówczesny świat grecki: List do Galatów (Michał Wilk)