Nowy rok akademicki 2022/2023

Zapraszamy do pogłębiania swojej wiedzy biblijnej poprzez wykłady w Akademii Biblijnej Diecezji Rzeszowskiej, dawnym Studium Biblijnym Diecezji Rzeszowskiej. „Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa” napisał św. Hieronim. Nieznajomość Chrystusa jest w swej najgłębszej istocie nieznajomością nas samych. Poznawanie zatem Chrystusa, poprzez poznawanie Biblii, służy ostatecznie poznaniu nas samych, w tym odkryciu Bożego planu dla naszego życia.

Pierwsze wykłady rozpoczną się 1 października 2022 r. (sobota), godz. 9:00.

Zapisy poprzez formularz online tutaj: ZAPISZ SIĘ!

Inauguracja nowego roku nauki w Akademii Biblijnej, połączona z rozpoczęciem roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, odbędzie się 27 września 2022 r. (wtorek). W programie: msza św. pod przewodnictwem ordynariusza, bpa Jana Wątroby (godz. 10:00) oraz wykład ks. dra hab. Miłosza Hołdy na temat niepoznawalności i ukrycia Boga: „Revelator absconditorum – teolog w epoce Bożej ukrytości” (godz. 11:00).