Życzmy sobie Bożego narodzenia!

Boże Narodzenie, czyli ludzkie narodziny Boga, to cud. Św. Tomasz z Akwinu nazwał wcielenie Chrystusa cudem cudów (miraculum miraculorum), największym z cudów. Oto nieogarniony Bóg, będący duchem, ogranicza się do rozmiarów ludzkiego ciała. Stworzyciel staje się stworzeniem. Cud ten można porównać do malarza, który namalował obraz, a następnie stał się jedną z osób namalowanych na swym obrazie, czyli wcielił się w jedną z postaci na swoim malunku.

Autor Księgi Mądrości mówi o Bogu: „Świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co opadła na ziemię (11,22)”. Bóg pomniejsza się do maleńkiej cząstki małego ziarenka. Dlaczego to robi? Z miłości do tego ziarenka i każdego jego maleńkiej cząstki, z miłości do świata i człowieka. Natchniony autor tej samej księgi starotestamentowej kontynuuje swój opis Boga: „Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś” (Mdr 11,24).

Św. Katarzyna ze Sieny, w swych Dialogach o Opatrzności Bożej przytacza słowa samego Boga: „gdy w swej Opatrzności stworzyłem człowieka, wglądnąłem w siebie i owładnięty zostałem miłością z powodu piękna mego stworzenia. Spodobało Mi się bowiem w niezmierzonej Opatrzności stworzyć go na obraz i podobieństwo moje”. Na innym zaś miejscu pisze o Bogu: „Nieoceniona miłość, z jaką ujrzałeś w sobie samym stworzenie twoje i zakochałeś się w nim; bo z miłości stworzyłeś je i dałeś mu istnienie, aby radowało się twoim najwyższym i wiecznym dobrem”. Katarzyna notuje w zachwycie: „Jesteśmy obrazem twoim, a Ty obrazem naszym, przez zjednoczenie, którego dokonałeś w człowieku, ukrywając wieczną boskość pod nędzną chmurą zepsutej gliny Adama”.

Boże Narodzenie to zatem cud, objawiający wszechmoc Boga, ale to także objawiający Bożą miłość do swego stworzenia. Nieograniczony Bóg kocha mnie, ograniczonego człowieka. Piękny i dobry Bóg cieszy się widząc odbicie swego piękna i dobroci w każdym człowieku. Niech tegoroczne Boże Narodzenie będzie czasem zachwytu nad tym cudem wszechmocy i miłości, piękna i dobra. Niech będzie czasem doświadczenia lub nawet wielokrotnego doświadczania obecności Wszechmocnej Miłości, Dobra i Piękna.